NAGRADE NATJEČAJA MALI MARULIĆ

Kristina Gavran

DJEČAK KOJI JE TRAŽIO ZMAJA

Druga nagrada Natječaja Mali Marulić, 2012.
Lada Martinac Kralj

SAMI U KINODVORANI

Treća nagrada Natječaja Mali Marulić, 2012.