DJELA

Petra Cicvarić / RIBE U NEVOLJI

Kristina Gavran / SONATA ZA KANTU ZA SMEĆE

Marta Mekovec de Calvaho / BIJELI GREBENI

Ozana Ramljak / KAKO JE BLUNO POSTAO BRUNO

Andrijana Grgičević / UŠTIMAMAC

Branko Ružić / BRAĆA GRIMM I PRINCEZA LUISE

Selma Parisi / DJEČAK KOJI JE SANJAO MORE

Kristina Gavran / DJEČAK KOJI JE TRAŽIO ZMAJA

Silvia Šesto / DUBOKO MORE ILI KAKO SMO SE POBROĆKALI

Igor Knižek / FERAL ŠINJORINE BEPINE