Osnovni i tehnički podaci

OSNOVNI PODACI

Puni i skraćeni naziv kazališta: Gradsko kazalište lutaka Split (GKL Split)

Adresa: Tončićeva 1, 21000 Split

OIB: 97620298968

Broj registracije u trgovačkom sudu u Splitu: 060149115

Broj poslovnog računa kazališta: HR 3923600001101395771 (otvoren kod Zagrebačke banke d.d.)

 

E-račune dostavljati na ovu mail adresu: zorica.stosic@gkl-split.hr

 

TEHNIČKI PODACI

Gledalište

Broj sjedala: 175
Zamračeno: DA
Koso: DA
Klimatizirano: DA

Nacrt gledališta


Pozornica

Širina: 6,80 m
Dubina: 8,00 m
Visina portala: 3,40 m
Proscenij: 2,60 m
Visina poda u odnosu na prvi red: 0,85 m

Pod: daske (šest odvojenih segmenata - proscenij, portal, 4 scenska dijela, mogućnost podizanja i spuštanja)
Teretni pristup: NE
Meka scenska oprema: Crni  horizont, stope

Rasvjeta

Reflektori:
- motorizirani (color changer) - 1000W  - 16 kom
- motorizirani (color changer) - 1000W profilni - 8 kom
- reflektor 1000 W - 4 kom
- profilni reflektor 650 W - 16 kom
- reflektor 500 W - 8 kom (2 fresnel)
- reflektor Mini City 650 W - 4 kom
- UV lampe - 2 kom

Pult:  ADB Phoenix 2

Shema rasvjete 

Ton

Tonski pult ORION 24 kanala
Razglas L' ACOUSTIC - 2 x 1000W
Kontrola - monitori RCF 400 W  (2 fiksna, 2 pomična)
Efekt zvučnici po dvorani RCF - 8 kom
Mikrofoni: dinamički SHURE SM 58 (žičani) - 4 kom
CD i MD plazer
Snimanje (na računalo ili MD)


OSTALO

Garderoba za publiku: DA
Garderoba za izvođače: DA

Sanitarni čvor za publiku: DA
Sanitarni čvor za izvođače: DA

Projekcija:
Projektor DLP Mitsubishi
Projekciono platno (ciklorama)

Nacrt scene