NAGRADE NATJEČAJA MALI MARULIĆ

Omer Rak

SABLASNI ŠEŠIR

Prva nagrada Natječaja Mali Marulić, 2009.
Lada Martinac Kralj

PUPOLJAK

Druga nagrada Natječaja Mali Marulić, 2009.
Ana Đokić

OPET NA KRIVOM PUTU

Treća nagrada Natječaja Mali Marulić, 2009.