NAGRADE NATJEČAJA MALI MARULIĆ

Igor Knižek

LEGENDA O VJETROPIRKI

Prva nagrada Natječaja Mali Marulić, 2014.
Lada Martinac Kralj

VUKOVČAR

Druga nagrada Natječaja Mali Marulić, 2014.
Kristina Gavran

KORUPTIVITIS U MIŠOGRADU

Treća nagrada Natječaja Mali Marulić, 2014.
Olja Savičević Ivančević

MOJ PRIJATELJ MAČKODLAK

Treća nagrada Natječaja Mali Marulić, 2014.