NAGRADE NATJEČAJA MALI MARULIĆ

Petra Cicvarić

RIBE U NEVOLJI

Prva nagrada Natječaja Mali Marulić, 2019.
Kristina Gavran

SONATA ZA KANTU ZA SMEĆE

Druga nagrada Natječaja Mali Marulić, 2019.