NAGRADE NATJEČAJA MALI MARULIĆ

Andrijana Grgičević

UŠTIMAMAC

Treća nagrada Natječaja Mali Marulić, 2020.
Ozana Ramljak

KAKO JE BLUNO POSTAO BRUNO

Druga nagrada Natječaja Mali Marulić, 2020
Marta Mekovec de Calvaho

BIJELI GREBENI

Prva nagrada Natječaja Mali Marulić, 2020.