NAGRADE NATJEČAJA MALI MARULIĆ

Maja Katić i Dunja Fajdić

SVIJET OKO PUTA

Druga nagrada Natječaja Mali Marulić, 2021.
Hana Veček

BIJELCI

Prva nagrada natječaja Mali Marulić 2021.
Luiza Bouharaoua

JAJO I STRAŠNI STRAH

Treća nagrada Natječaja Mali Marulić, 2021.